top of page

Kerstinn 2017 WéViGé groot succes


De jaarlijkse Kerst Inn van de stichting WéViGé was, dankzij de medewerking van velen, weer een groot succes. Het bestuur was met de vrijwilligers al in de ochtend aanwezig in het ouderensteunpunt aan het Zonneplein in Bergen op Zoom. De zaal en tafels werden feestelijk versierd met o.a. de kerststukjes welke werden gemaakt door Siska en Ad Dons.

Vanaf 13.00 uur kwamen de gasten, visueel gehandicapte senioren, uit de regio binnen.

Om 13.30 uur werden de aanwezigen verwelkomd door voorzitter Jan van Pul, hierna nam secretaris Kees Spikker het programma door. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het koor Van lieverlee. De aanwezigen genoten zichtbaar van de liedjes.

Intussen werden de heerlijkheden van Bakker Groffen, Partybureau Sardonos en hapjes gemaakt door Fort Smakelijk geserveerd. Deze zijn betaald met spaarpunten van Samen Doen.

Voornoemde kwam tot stand d.m.v. enkele matches via Samen in de Regio.

Iedereen ontving een doos bonbons die werd aangeboden door de Volenteers van SABIC.

Voor de vrijwilligers was er een oudjaarslot.

De Kerst Inn werd mede mogelijk gemaakt door een gift van Lionsclub Bergen op Zoom.

Na afloop gingen al de aanwezigen met een tevreden gevoel naar huis. Enkele afwezigen die wegens ziekte niet konden deelnemen werden bezocht door bestuursleden van de stichting WéViGé.

Wij wijzen u graag op onze pagina op: http://www.facebook.com/wevige

Ook willen wij u nogmaals dankzeggen voor uw ondersteuning op welke wijze dan ook en wensen u een voorspoedig 2018.

Stichting WéViGé

namens deze,

Kees Spikker, secretaris.


bottom of page