Activiteiten van de stichting Welzijn Visueel Gehandicapten

Voorlichting

 

Het geven van lezingen voor diverse groepen en via onze website http://www.wevige.nl en https://www.facebook.com/wevige

 

Netwerk

 

Voor blinde en slechtziende ouderen is in maart 1996 een netwerk gestart. De bijeenkomsten vinden steeds plaats op donderdagmiddag (tijdens de 2e en 4e week) in het ouderen steunpunt Zonneplein en zijn gratis toegankelijk voor senioren met een visuele beperking. Er zijn aangepaste materialen aanwezig en er worden themamiddagen gehouden. Ook is er Jaarlijks is er een Kerst - en Paas Inn. Kom eens vrijblijvend langs! Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Zwemmen

 

Wekelijks op de woensdagavond, tussen 19.15-20.15 uur, wordt in zwembad De Schelp in het doelgroepen bad een uurtje gezwommen. Dit is één van de weinige mogelijkheden om te recreëren. Het nieuwe seizoen start op de 1e woensdag van oktober. Kosten: € 25,- per kwartaal.

 

Engelse les

 

Er worden lessen conversatie Engels georganiseerd in Bergen op Zoom en Breda, zodat men gesprekken op, bijvoorbeeld de televisie, kan volgen. De lessen worden verzorgd door Tom Dieckman. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting WéViGé.

Telefoon 0164234156/237325

E-mail info@wevige.nl