Beleidsplan 2018-2022

STICHTING WEVIGE (WELZIJN VISUEEL GEHANDICAPTEN)

De stichting WéViGé is opgericht in 1988.

De acte is gepasseerd op 16 december 1988 bij Notaris Mr. Th.Fikkers te

Bergen op Zoom.

Op 23 november 2011 heeft er een statuten wijziging plaats gevonden en is de ANBI status verleend.

 

Doelstelling:

 

DE STICHTING  WEVIGE  HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN HET WELZIJN VAN DE VISUEEL GEHANDICAPTEN IN DE MEEST RUIME ZIN VAN HET WOORD.

 

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen in meer of mindere mate

visueel gehandicapt, d.w.z. slechtziend of blind. Als er voor deze

mensen niets of nauwelijks nog iets is te doen komen velen van hen in een isolement,

met in het uiterste geval psychische problemen.

Ook mensen met een visuele handicap kunnen hun leven zinvol maken.

Organisaties die op het gebied van: Educatie, recreatie of sport veel voor de visueel gehandicapten kunnen betekenen zijn er in Nederland te over.

Doch het probleem is dat de visueel gehandicapten niet op de hoogte

zijn van het bestaan van deze organisaties en de mogelijkheden die zij bieden.

Ook de meeste oog- en huisartsen hebben niet het nodige inzicht betreffende

de hulpverlenende organisaties. Uit contacten met visueel gehandicapten en

met de hulpverlenende instanties is gebleken dat dit manco zeer frustrerend is

voor al de partijen. WéViGé is in hoofdzaak opgericht om de mogelijkheden voor de visueel gehandicapten naar buiten te brengen, zodat zowel de ziende- als de

niet ziende mensen hiervan kennis kunnen nemen, met als uiteindelijk doel het

optimaal functioneren van de diverse instanties, zodat de visueel gehandicapten,

die ook daadwerkelijk willen, de geboden service en hulp binnen hun bereik vinden.

WéViGé pretendeert geen zoveelste nieuwe organisatie te zijn die het zonodig beter

weet en bestaande, veelal goed werkende instanties, wil beconcurreren.

 

Activiteiten:

Netwerk voor senioren met een visuele beperking: Hiervoor wordt donderdagmiddag, tijdens de 2e en 4e week, een bijeenkomst gehouden in het ouderensteunpunt Zonneplein voor West Brabant en Tholen.

Naast het uitwisselen van ervaringen kunnen de deelnemers creatief of recreatief bezig

zijn met aangepaste materialen.

Ook zijn er themamiddagen over oogproblematiek, openbaarvervoer en zorgverzekeringen.

 

Zwemmen:

Woensdagavond, tussen 19.15 en 20.15 uur heeft onze stichting het doelgroepenbad van zwembad De Schelp afgehuurd.

Hier wordt recreatief gezwommen o.l.v. van een zwemleraar.

 

Website:

Sedert 2002 heeft de stichting WéViGé een eigen website, www.wevige.nl,

hierop staat informatie over de mogelijkheden die er zijn op velerlei gebied.

Facebook: www.facebook.com/wevige

 

Engelse les:

Op de donderdagmiddagen, tijdens de even weken, is er een groepje actief met conversatie Engels. Dit om o.a. Engels gesproken teksten op Radio en TV te kunnen volgen.

 

Begeleiding:

De vrijwilligers begeleiden mensen met een visuele beperking en geven voorlichting over voorzieningen.

 

Het beleid is er op gericht voornoemde kernactiviteiten te continueren en waar mogelijk uit te breiden.

 

Financiën:

De stichting is afhankelijk van giften van ondermeer serviceclubs, fondsen en bedrijven.

De bijdragen vanuit het bedrijfsleven staan de laatste jaren onder druk door de economische situatie.

Wij zullen er niet aan kunnen ontkomen onze, overigens beperkte, reserves aan te spreken.

 

Plannen:

De komende periode zal worden getracht om speciale avonden en activiteiten te organiseren voor jongeren met een visuele beperking.

 

Informatie kunt U verkrijgen bij:

Kees Spikker, telefoon: 0164 234156.

email : info@wevige.nl

Web site : www.wevige.nl

facebook.com/wevige