top of page

Beleidsplan 2023-2028

STICHTING WEVIGE (WELZIJN VISUEEL GEHANDICAPTEN)

De stichting WéViGé is opgericht in 1988.

De acte is gepasseerd op 16 december 1988 bij Notaris Mr. Th.Fikkers te

Bergen op Zoom. Op 23 november 2011 heeft er een statuten wijziging plaats gevonden en is de ANBI status verleend. Op 5 augustus 2021 was er wederom een aanpassing noodzakelijk in de statuten vanwege de WBTR bij notaris De Breet.

 

Doelstelling:

DE STICHTING  WéViGé  HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN HET WELZIJN VAN DE VISUEEL BEPERKTEN IN DE MEEST RUIME ZIN VAN HET WOORD.

 

In Nederland zijn ongeveer 350.000 mensen in meer of mindere mate visueel beperkt, d.w.z. slechtziend of blind. Als er voor deze mensen niets of nauwelijks nog iets is te doen komen velen van hen in een isolement, met in het uiterste geval psychische problemen.

Ook mensen met een visuele beperking kunnen hun leven zinvol maken.

Organisaties die op het gebied van: Educatie, recreatie of sport veel voor de visueel beperkten kunnen betekenen zijn er in Nederland te over. Doch het probleem is dat de visueel beperkten niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze organisaties en de mogelijkheden die zij bieden. Ook de meeste oog- en huisartsen hebben niet het nodige inzicht betreffende de hulpverlenende organisaties. Uit contacten met visueel beperkten en met de hulpverlenende instanties is gebleken dat dit manco zeer frustrerend is

voor al de partijen. WéViGé is in hoofdzaak opgericht om de mogelijkheden voor de visueel beperkten naar buiten te brengen, zodat zowel de ziende- als de niet ziende mensen hiervan kennis kunnen nemen, met als uiteindelijk doel het optimaal functioneren van de diverse instanties, zodat de visueel beperkten, die ook daadwerkelijk willen, de geboden service en hulp binnen hun bereik vinden. WéViGé pretendeert geen zoveelste nieuwe organisatie te zijn die het zonodig beter weet en bestaande, veelal goed werkende instanties, wil beconcurreren.

 

Activiteiten:

Netwerkcafé voor senioren met een visuele beperking: Hiervoor wordt donderdagmiddag, tijdens de 2e en 4e week, een bijeenkomst gehouden in De Zuidoost, Zuid Oostsingel 21 in Bergen op Zoom voor West Brabant en Tholen.

Naast het uitwisselen van ervaringen kunnen de deelnemers creatief of recreatief bezig

zijn met aangepaste materialen.

Ook zijn er themamiddagen over oogproblematiek, openbaarvervoer en zorgverzekeringen.       

Zwemmen:

Woensdagavond, tussen 19.15 en 20.15 uur heeft onze stichting het doelgroepenbad van zwembad De Schelp afgehuurd.

Hier wordt recreatief gezwommen o.l.v. van een zwemleraar.

 

Website:

Sedert 2002 heeft de stichting WéViGé een eigen website, www.wevige.nl,

hierop staat informatie over de mogelijkheden die er zijn op velerlei gebied.

Facebook: www.facebook.com/wevige

 

Dialoog in het duister:

Dit is een project voor het onderwijs waarbij de leerlingen vertrouwd worden gemaakt met de diverse hulpmiddelen die er zijn voor mensen met een visuele beperking.

Er wordt een parcours uitgezet in de gymzaal waar de leerlingen met een blinddoek voor het parcours, met hindernissen, afleggen.

 

Soundbox:

Op aanbeveling van de stichting WéViGé heeft de gemeente Bergen op Zoom in 2022 besloten de Soundbox met stemmallen aan te schaffen. Mensen met een visuele beperking kunnen zo zelfstandig hun stem uitbrengen.

 

Begeleiding:

De vrijwilligers begeleiden mensen met een visuele beperking en geven voorlichting over voorzieningen.

 

Het beleid is er op gericht voornoemde kernactiviteiten te continueren en waar mogelijk uit te breiden.

 

Financiën:

De stichting is afhankelijk van subsidies, giften van serviceclubs, fondsen en bedrijven.

De bijdragen vanuit het bedrijfsleven staan de laatste jaren onder druk door de economische situatie.

Wij zullen er niet aan kunnen ontkomen onze, overigens beperkte, reserves aan te spreken.

 

Plannen:

De komende periode zal worden getracht om speciale avonden en activiteiten te organiseren voor jongeren met een visuele beperking.

 

Informatie kunt U verkrijgen bij:

Kees Spikker, telefoon: 0164 234156- 0653699719

email : keesspikker@wevige.nl

web site : www.wevige.nl

www.facebook.com/wevige

bottom of page