top of page

Over Stichting WéViGé

Achter van links naar rechts:

  • Peet de Koeyer, secretaris

  • Ad en Ciska Dos, bestuursleden

Voor:

  • Joke Bleiji, penningmeester

  • Kees Spikker, voorzitter

De stichting heeft een adviseur/ erelid, Jan van Pul.

In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen in meer of mindere mate een visuele beperking d.w.z. slechtziend of blind. Als er voor deze mensen niets of nauwelijks nog iets is te doen komen velen van hen in een isolement, met in het uiterste geval psychische problemen. Het terechtkomen in een isolement is in de meeste gevallen te voorkomen. Ook mensen met een visuele handicap kunnen hun leven zinvol maken. Organisaties die op het gebied van: educatie, recreatie of sport veel voor de visueel gehandicapten kunnen betekenen zijn er in Nederland te over. Het probleem is dat de visueel gehandicapten niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze organisaties en de mogelijkheden die zij bieden. Ook de meeste oog- en huisartsen hebben niet het benodigde inzicht betreffende de hulpverlenende organisaties. Uit contacten met visueel gehandicapten en met de hulpverlenende instanties is gebleken dat dit manco voor alle partijen zeer frustrerend is. Om dit in de toekomst te voorkomen is deze website samengesteld. Het is bedoeld als wegwijzer voor mensen met een visuele handicap. U vindt op deze website een beknopt overzicht van organisaties waar u terecht kunt.

Daarnaast kunt u terecht op de WéViGé infolijn :

0164 - 23 41 56

bottom of page