top of page

Gemeente Bergen op Zoom

Bij de gemeente kunt u terecht voor:

 

Voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); te denken aan Deeltaxipasjes (met begeleider), woningaanpassingen of verhuiskosten-vergoedingen, aanschaf tandem, intercom, markering keuken-apparatuur. Per gemeente verschilt het verstrekkingenbeleid.

 

Bijzondere bijstand, wanneer u geen inkomen heeft of onvoldoende geld om bijzondere uitgaven te kunnen opvangen. Zo kunnen uitgaven in verband met ouderdom of handicap een grote aanslag op iemands inkomen zijn; te denken aan eigen bijdrage voor sociale alarmering, hulpmiddelen, medicijnen, bril enzovoorts.

 

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, wanneer uw inkomen in relatie tot uw vaste lasten als huur, ziektekosten laag is dan is het mogelijk om algehele of gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen komt u hiervoor in aanmerking, dan kunt u soms ook een vergoeding krijgen om aan het sociale verkeer te kunnen blijven deelnemen (contributies verenigingen, soosbezoeken etcetera.)

 

Parkeerontheffingen, wanneer iemand nog beschikt over eigen vervoer of vervoer door anderen, wanneer u de pech hebt altijd aangewezen te zijn op vervoer door derden en begeleiding.

 

Stadsschouwburg De Maagd

Voor mensen met een visuele beperking is het mogelijk om gebruik te maken van een kortingsregeling van 50% voor de begeleider. Hij of zij moet dan wel in het bezit zijn van een NS-begeleidingskaart of een deeltaxipas met indisering begeleiding. Voor genoemde zaken kunt u terecht op het stadskantoor.

 

Jacob Obrechtlaan 4

 4611 AR Bergen Op Zoom

0164-277000

http://www.bergenopzoom.nl/

U kunt terecht bij de Gemeente Bergen op Zoom.

 

Bezoekadres:

 

Jacob Obrechtlaan 4

4611 AR Bergen Op Zoom

0164-277000

http://www.bergenopzoom.nl/

 

 

www.bergenopzoom.nl

 

 

Logo Gemeente Bergen op Zoom
bottom of page