Netwerk voor blinde en slechtziende ouderen

Het netwerk is een samenwerkingsverband van:

 

  • Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten(Wévigé)

  • Visio, het centrum voor hulpverlening aan blinden en slechtzienden.

 

Het Doel

Het netwerk heeft als belangrijkste doel blinde en slechtziende ouderen te helpen om zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te behouden, maar ook- waar dit niet anders meer kan- hen te begeleiden.

 

Ontmoetingsmiddagen

Op deze middagen ontmoeten blinde en slechtziende ouderen elkaar. Ze wisselen ervaringen uit en geven elkaar informatie en praktische tips.

Degenen die graag iets willen doen, kunnen met aangepast materiaal gezelschapsspellen doen of creatief bezig zijn.

De ontmoetingsmiddagen vinden plaats op de 2e en 4e donderdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur in het Ouderensteunpunt

 

Bezoekadres:

 

Zonneplein 63

Bergen op Zoom

Telefoonnr. 0164-29 94 91

 

Het netwerk tracht oplossingen te zoeken voor degenen die vervoersproblemen hebben met betrekking tot het kunnen bijwonen van deze middagen.

Dit dient dan wel tijdig gemeld te worden bij

 

Stichting Wévigé

0164 - 23 41 56 of 23 58 96

 

Voor meer informatie neem dan contact op met

 

Stichting Wévigé

0164 - 23 41 56 of spreek een van de hulpverleners of uw huisarts erop aan

De jaarlijkse mosselmaaltijd

Mosselmaaltijd WéViGé
Mosselmaaltijd WéViGé