Afscheid van het Zonneplein.

Donderdagmiddag 23 juni vond de laatste Netwerkmiddag plaats van WéViGé omdat

het gebouw 1 juli sluit. WéViGé heeft vanaf 1996 met veel plezier gebruik gemaakt van

deze accommodatie. Vanaf 14 juli vinden de activiteiten, iedere 2e en 4e donderdagmiddag, plaats in ontmoetingscentrum De Kastanje, Kastanjelaan 164 in Bergen op Zoom. Theo en Jeanna Jongenele gaan met ons mee ter ondersteuning.

Mensen met een visuele beperking zijn hier welkom , kosten zijn hier niet aan verbonden. Ook werd afscheid genomen van Luci Sebregts en Hennie Walhout, zij waren altijd een gewaardeerde ondersteuning voor de deelnemers.

Voor hen was er een cadeaubon en bloemen. Van Ciska en Ad Dons ontvingen zij een beeldje met een afbeelding van een Krab.