top of page

Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Doel:

De Stichting is er in principe voor ouderen die nog zelfstandig wonen en 55 jaar en ouder zijn. Zij wil ervoor zorgen dat zij zolang mogelijk en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

Activiteiten:

De Stichting zet hiervoor haar ouderenadviseurs in die via spreekuren en huisbezoeken de ouderen (en hun familieleden) meehelpen om antwoorden te vinden op al hun vragen en zorgen die het zelfstandig blijven mogelijk maken. Uitgaande van de één loket gedachte wordt voorkomen dat de oudere van het kastje naar de muur wordt gestuurd en door de bomen het bos niet meer ziet.

 

Dat kunnen vragen zijn over:

 

huisvesting

verzorging

verpleging

financiën

activiteiten

allerlei regelingen.

U kunt terecht bij Stichting Welzijn Ouderen.

 

Bezoekadres:

 

Keldermanslaan 5

Postbus 674

4600 AR Bergen op Zoom

0164 - 26 59 46

 

Website http://www.swoboz.nl

E-mail info@swoboz.nl

 

Ouderen uit Steenbergen kunnen bij vragen contact opnemen met

 

Welzijn Ouderen Steenbergen

0167 - 54 26 33.

 

Ouderen uit Putte, Ossendrecht, Hoogerheide en Woensdrecht kunnen op werkdagen contact opnemen met

 

SWOW

0164 - 67 20 49.

Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

De ouderenadviseur weet alle vragen te beantwoorden (dikwijls samen met collega's) en kan hierdoor veel zorgen wegnemen. Via de Stichting is het ook mogelijk om gebruik te maken van de maaltijddienst.

Verder kan alarmeringsapparatuur via de Stichting worden geplaatst, waardoor in geval van nood een hulpverlener kan komen bijspringen.

 

De Stichting fungeert ook als aanmeldpunt voor ouderen die gebruik willen maken van voorzieningen als dagverzorging in Zorgcentrum St.Catharina en tijdelijke opnames in de Zorgcentra Avondvrede en Jacqueline. In diverse accommodaties in de stad (de steunpunten voor ouderen en de wijksociëteiten) worden via de Stichting allerlei activiteiten voor ouderen georganiseerd, zoals sociëteiten, handwerken, bridgen, ouderengymnastiek, volksdansen, koorbijeenkomsten, grote festiviteiten enz. Bij de activiteiten kan de Stichting terugvallen op honderden vrijwilligers die dagelijks/ wekelijks hand- en spandiensten vervullen. Buiten kern Bergen op Zoom. Ook buiten de kern Bergen op Zoom zijn er in de regio Stichtingen Welzijn Ouderen, welke voor vergelijkbare activiteiten aangesproken kunnen worden.

 

 

bottom of page