top of page

Koninklijke Visio

Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn.

Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Visio wil slechtziende en blinde mensen in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te leven en optimaal deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De diensten van Visio zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een andere beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

 

Locaties

Visio biedt vanuit verschillende locaties door het hele land diensten aan op het gebied van revalidatie en advies, wonen en dagbesteding en onderwijs.

Het bestuurs- en bedrijfsbureau van Visio is gevestigd in Huizen. 

 

Ga voor een overzicht van alle locaties naar www.visio.org of neem contact op met het Visio Cliëntservicebureau via 088 585 85 85.

 

Kosten

De zorg van Visio wordt bekostigd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om in aanmerking te komen voor de diensten van Visio wordt vastgesteld welke zorg nodig is, de zogeheten indicatie. Visio kan u ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

 

Aanmelding

Wilt u meer weten of een beroep doen op de diensten van Visio? Kijk dan op www.visio.org of neemt contact op met het Visio Cliëntservicebureau via 088 585 85 85.

 

Algemene Informatie

Visio vindt de inbreng van cliënten van groot belang. Daarom heeft Visio cliëntenraden en medezeggenschapsraden. Daarnaast heeft Visio een klachten- en vertrouwensregeling.

Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het Visio Cliëntservicebureau via 088 585 85 85 of op www.visio.org.

 

Visio in de regio Brabant

Bij de adviesafdeling van Visio Revalidatie & Advies te Breda kunt u elke vrijdag terecht op het inloopspreekuur tussen 13.00 en 16.00 uur. Het inloopspreekuur is zonder afspraak te bezoeken en bedoeld voor korte vragen over bijvoorbeeld hulpmiddelen. Visio verkoopt deze middelen niet, maar geeft wel advies over het juiste hulpmiddel. Voor het uitproberen van leeshulpmiddelen is het inloopspreekuur niet geschikt. Dit vraagt een onderzoek en daarvoor is een verwijzing van de oogarts nodig. Visio kan u hierbij indien nodig ondersteunen.

 

Visio Bergen op Zoom

Om de dienstverlening van Visio dichter bij cliënten brengen werkt Visio met steunpunten. Zo is er een steunpunt in Bergen op Zoom. Het steunpunt is gevestigd de GezondShop, Boerhaaveplein 9 A. Bezoekers kunnen bij het steunpunt terecht met vragen over praktische aanpassingen en hulpmiddelen of over bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding en gesproken lectuur. Ook wordt er ICT training gegeven in Bergen op Zoom.

 

Bereikbaarheid Visio Breda

Visio Revalidatie & Advies te Breda is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

 

Vanaf het Centraal Station neemt u:

lijn 10 streekbus, richting Oosterhout, halte Bijster.

lijn 11 streekbus, richting Bavel, halte Bijster.

lijn 401 Brabantliner streekbus, richting Utrecht, halte Bijster.

 

Er is een parkeerterrein voor bezoekers. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelen.

U kunt terecht bij Koninklijke Visio.

 

Bezoekadres:

 

Koninklijke Viso

Amersfoortsestraatweg 180

1272 RR Huizen

088 585 5000

 

Website www.visio.org

E-mail info@visio.org

 

 

Inloopspreekuur

steunpunt Bergen op Zoom GezondShop, Boerhaaveplein 9 A.

donderdag in de even weken

 

Tijden

13.30 - 14.30 uur vrije inloop

14.30 - 16.00 uur op afspraak

 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Visio Revalidatie & Advies te Breda:

 

e-mail: breda@visio.org 

Telefoon: 088 585 87 00

Kijk voor meer steunpunten ook op http://www.visio.org

Logo Koninklijke Visio
bottom of page