top of page

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen

Doel

Veel mensen die te horen krijgen dat er voor hen geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving doorbrengen om afscheid van het leven te kunnen nemen. Toch is dat niet altijd zo maar mogelijk. Behalve dat zich praktische problemen kunnen voordoen is de zorg ook vaak erg zwaar voor de mensen om hen heen. Gelukkig zijn er door allerlei hulpverleningsinstanties initiatieven genomen. Hierdoor is de mogelijkheid, om in een vertrouwde omgeving te kunnen sterven vergroot. In West-Brabant bestaat hiervoor de Stichting ‘Vrijwilligers Terminale Zorg’.

 

Zorgverlening

De Stichting wil bevorderen dat vrijwilligers in goed overleg met de zieke, familie, overige mantelzorgers en betrokken professionele hulpverleners aanvullende hulp bieden. Deze zorg betekent ondersteuning aan de zieke, maar ook aan de mensen in hun naaste omgeving. Het kan heel praktische zorg zijn zoals, waken, verzorgen of de naastbetrokkenen aflossen aan het ziekbed. Voor de te bieden zorg zijn de wensen van de zieke en zijn omgeving uitgangspunten.

 

Wie doen dat?

De vrijwilligers die dit werk doen, mannen zowel als vrouwen, volgen voordat ze hiermee beginnen een training. Zij worden begeleid door het coördinatieteam. De coördinator neemt de hulpvragen in ontvangst en organiseert de daadwerkelijke zorg.

 

Wat kost deze zorg?

Alle zorg wordt vrijwillig en kosteloos gegeven. Voor mensen die hulp ontvangen zijn er geen kosten aan verbonden. Natuurlijk heeft de Stichting kosten Buiten de organisatiekosten hebben we ook financiële middelen nodig om de vrijwilligers cursussen en materialen aan te bieden om de deskundigheid te behouden of te vergroten. Of om hen eenmaal per jaar eens te kunnen bedanken voor hun inzet.

 

Hiervoor bestaat de Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Terminale zorg in West-Brabant. Als u daaraan een bijdrage wilt geven, kunt u die overmaken op

 

ABN/AMRO 59.32.51.520

ten name van ‘Vrienden van VTZ West-Brabant’, Postbus 334

4600 AH  Bergen op Zoom.

Wilt u de zorg ontvangen van VPTZ of meer informatie dan kunt u contact opnemen met Ellen van der Weijde Regiocoördinator VPTZ West-Brabant & Tholen

 

Postbus 334

4600 AH  Bergen op Zoom

Telefoon: 06-51498069

 

Website: www.vptz-westbrabanttholen.nl

e-mail: info@vptz-westbrabanttholen.nl

 

 

Of met één van de coördinatoren

 

Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Moerdijk

0165 552702

 

Roosendaal en Halderberge

0165 323752

 

Zundert, Rucphen en Etten Leur

076 5022329

VPTZ Logo
bottom of page