top of page

VRAAGWIJZER Eén loket voor ouderen en gehandicapten.

Eén loket voor ouderen en gehandicapten.

Tevens het WMOloket voor de gemeente Bergen op Zoom.

 

Vragen over:

 

WonenZorg- en Welzijnsvoorzieningen

Sociale alarmering

Maaltijdendienst

Inkomen

Sociale verzekering

Bijstand

Kwijtschelding

Voorzieningen voor gehandicapten

Meer en Goed bewegen

Sociale contacten en activiteiten

Subsidies

Vrijwillershulp

Vraagwijzer Bergen op Zoom

U kunt terecht bij de adviseurs van Vraagwijzer.

 

Bezoekadres:

 

Louis Porquinlaan 1

Bergen op Zoom

Telefoonnr. 0164-29 94 91

 

Website www.vraagwijzerboz.nl

E-mail info@vraagwijzerboz.nl

 

Receptie is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Voor een gesprek met een adviseur kunt U vrij binnenlopen iedere werkdag tussen 09.00 - 12.00 uur.

Daarnaast is er iedere dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur spreekuur bij de Grafische Wereld, Dorpsstraat 32-34 in Halsteren.

bottom of page